Skip to main content

Vedfyring er bra for miljøet!

Vedfyring er bra for miljøet!

12 oktober, 2017
Silje Karlsen
Interiør & markedsansvarlig
  • Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning
  • Vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved/bio er klimanøytralt
  • Ved er en fornybar ressurs, og vedfyring er derfor 100% klimanøytralt. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i trærne – og inngår i det nøytrale CO2-kretsløpet.
  • Nye ovner utnytter inntil 82% av energien i en vedkubbe. Ovner med 90% utnyttelsesgrad er under utvikling. Til sammenligning utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag. 5-10% forsvinner under produksjon og 8-10% forsvinner i forbindelse med overføring. Kullkraft utnytter under 50% av energien i kull
  • Ved å erstatte 5000 kWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring
  • Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftning av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene
  • Gamle ildsteder tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp og energieffektivitet
  • Utskiftning av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv på mellom 17.000 og 20.000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovner kom i 1998
  • Vedfyring bidrar til svevestøv, men er ikke den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet for folk flest. Dette skyldes at utslippet kommer fra piper på taket, og spres med lufta

Ved er kortreis. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i det området man bor.