Skip to main content

Slik fyrer du riktig

Slik fyrer du riktig

5 oktober, 2017
Silje Karlsen
Interiør & markedsansvarlig

Når veden avgir blå flammer, er det et tegn på optimal forbrenning. Gule flammer inneholder mer sot og partikler. Bygg bålet riktig!

  • Bruk tørre vedkubber nederst, og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.
  • En huskeregel er at tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre skal det låte som når et balltre treffer en ball.
  • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20% fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen

  • Det å tenne på fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.
  • Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.
  • Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.

Sørg for nok luft

  • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenning.
  • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.
  • Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned.
  • Det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlig flamme – bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Les bruksanvisningen på din ovn nøye. Den beste fyringsmetoden kan avvike fra ovn til ovn.